RAPPORTER-EXEMPEL

Vår återrapportering till er innehåller  utskrivna rapportbilder  för de områden som avviker från normala värden, den som så önskar får även en cd skiva med samtliga vid fotograferingen tagna bilder.

åter till föregående sida