OM TERMOGRAFI

 Termografi är den teknik som med hjälp av en värmekamera mäter temperatur och visar en bild av ett föremåls värmeenergi.

Värmeenergi eller infraröd energi är ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Det är en del av det elektromagnetiska spektrat som vi uppfattar som värme. Alla föremål över den absoluta nollpunkten (-273.15° C) avger värme och därigenom infraröd strålning. Även mycket kalla föremål - som t.ex. iskuber - avger infraröd strålning. Ett föremål avger mer strålning ju högre temperatur det har. Tack vare IR-tekniken kan vi se sådant som våra ögon inte uppfattar.

Med värmekameror går det att ta bilder av osynlig infraröd strålning (värme) och mäta den exakta temperaturen beröringsfritt. Eftersom värmekameran snabbt och enkelt ger en överblick över temperaturförhållanden är den ett värdefullt verktyg i många miljöer.

 FÖRDELEN MED TERMOGRAFI

En bild säger mer än tusen ord. Med termografi kan du direkt visualisera och verifiera termiska prestanda. Värmekameror identifierar felaktiga värmeförhållanden, bestämmer temperatur beröringsfritt och genererar inspektionsrapporter per automatik.

Nästan allt som drivs av eller överför energi blir varmt innan det går sönder. En kostnadseffektiv energihantering är viktig för att elektriska och mekaniska system ska fungera tillförlitligt. Idag ifrågasätter ingen att termografi är den mest effektiva och beprövade tekniken som finns för förebyggande underhåll i miljöer där man snabbt, exakt och säkert måste upptäcka fel. I juni 2001 kunde tidskriften Maintenance Technology rapportera om besparingar motsvarande 4 USD för varje USD som investerades i termografering. Möjligheten att upptäcka och korrigera en sliten elektrisk anslutning innan en komponent havererar kan ge mycket stora besparingar jämfört med kostnaderna för driftstopp, produktionsförluster, strömavbrott, bränder och andra allvarliga feltillstånd.

Men ibland är det inte tillräckligt att bara hitta felet. Faktum är att en värmebild utan en korrekt mätning egentligen säger ganska lite om tillståndet hos en elektrisk anslutning eller sliten mekanisk komponent. Enbart en termografering utan en begriplig rapport och analys gör det inte lättare att besluta om rätt åtgärd.

Byggnader

En fullvärdig  IR värmefotografering ger information om alla temperaturvariationer på alla ytor  ned till så små förändringar som 0.6 grader, detta ger dig omedelbart information om var du har värmeförluster och kalldrag, fel i golvvärme, dåligt isolerade ventilationskanaler, köldbryggor som kan ge fukt och mögelskador mm mm.   

Övrigt

Moderna högteknologiska värmekameror tillsammans med avancerade dataprogram är inte bara ett  verktyg för felsökning - funktioner som exakt, beröringsfri temperaturmätning och -analys ger dessutom snabbt de svar du behöver för att kunna veta vilka reparationer och underhållsåtgärder du behöver göra.

 

åter till föregående sida