IR-Termografi       i Norr
 

 Var har ditt hus värmeförluster? , gör en värmefotografering och hitta felen och sänk dina värmekostnader utan att köpa mer energi

ARBETSOMRÅDEN
Byggnader
Elanläggningar
Processindustri
Verkstadsindustri
Såganläggningar
Fjärrvärmeledningar
Kyl o fryslager
Pumpar o rörledningar Skorstenar

Ugnar o kylar
Motorer o Generatorer
Lager
Kabelfelsökning
Värmekabel
Ventiler
Isolatíonskontroll
Vattenburen värme
Djurhållning

+ många andra områden

UTRUSTNING
Vår utrustning

UTBILDNING
Utbildning enligt Svenska brandsäkerhetsföreningens krav för Termografer

TERMOGRAFI
Om termografi

RAPPORTER
Rapporter exempel

BILDBANK
Exempelbilder

KONTAKTA OSS
Sänd E post

IR-Termografi i Norr Bert Djärv
 Hansbergsvägen 3       18438 Åkersberga

 Tel +46(0)705144025

Vi talar även finska

"Mångtusenårig kunskap nu med ultramodern teknik och avancerad databehandling".

IR-Termografi i Norr erbjuder värmefotografering i Roslagen och övriga närområdet.

 Värmefotografering med vår utrustning ger inom de flesta arbetsområdena mycket värdefull information som kan  höja säkerhetsnivån och  förebygga driftstörningar och olyckor  inom många områden.

El-termograferingen är en av termografins vanligaste tillämpningar. Termografering  är en  kraftfull metod för att detektera fel i elektriska utrustningar, tekniken är helt beröringsfri och kan utföras under drift. Övertemperaturer kan i ett tidigt skede avslöja fel som kan leda till driftstopp, höga reparationskostnader och brand

Vi erbjuder enskild fotografering, regelbunden periodiserad genomgång av er anläggning/objekt efter överenskommet schema och period eller vid annat uppkommet behov.


Jag kommer gärna och besöker er/ er förening för att på plats visa och berätta om termografins möjligheter för just er fastighet, industri eller anläggning.

 

Ring mig ! +46(0)70 5144025 för offert eller frågor, även helg och kvällstid.

Överhettad elkabel

 

 


På finska

 

Äldre bostadshus

H
Yttertak med värmeförluster
.

Varmgång i remskivor

Häst med trolig inflammation

Husgrund med dålig isolering

Stenhus med omfattande värmeläckage