Bildbanken IR-Termografi

Byggnader-fastigheter-industri-El-Handel-Djurhållning

                       

 

Äldre bostadshus

      Mycket kallt hörn 1,3 grader, golvet 23,7 grader, elementen går heta 46.6 grader                            

                 

Isoleringsfel i hörn 

           

Husgrund med omfattande värmeförluster

         

Värme uppe på kallvinden 

             

Bristfälligt isolerat hörn med uppkommna skador på grund av kondensfukt.

Dålig tätning av lucka till kallvind       

                        

Värmeläckage genom yttertak                                       

 

Ytterdörr  med dålig inpassning eller utan tätningslister

Industri , EL och handel

       

                                                   Överbelastning                                                                   

           

                      Elledning med kontaktfel                              Elstolpe med transformator och förhöjd temperatur

                       

Varmgång av lager och ojämn bromsverkan upptäcks lätt med termografi.

        

                             Överhettad remskiva

Fjärrvärme

 

Djurhållning                         

                  

                 Häst

Åter till föregående sida